Kullanıcı Rehberi

 

Veri tabanı temelde üç farklı sayfadan oluşmaktadır.

 

1.   Her bir mühür şekli üzerinden o şekildeki diğer tüm mühürlere ulaşılabilecek mühür şekilleri bölümü, farklı kategorilere ait mühürlerin listelenebileceği özel seriler ve mühürlere dair araştırma notlarının yer aldığı ana sayfa;

 

Ana sayfada mühür şekilleri veri tabanında mühürlerin kategorize edildiği şekiller üzerinden o şekildeki tüm mühürlere ulaşma imkânı sunulmuştur.

Özel seri kadın, kütüphane, kazasker, sultan, iftâ makamı (şeyhülislam, müftü, kadı), müderris, vakıf, temellük, matbaa ve sadrazam kategorilerini içerir ve bu kapsamdaki mühürlere daha hızlı erişimi amaçlar.

Ana sayfanın en altındaki Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı logosundan kurumun web sayfasına ulaşılabilmektedir.

 

2.       Veri tabanındaki her bir mührün listelendiği tüm mühürler sayfası

 

Mühürler hem metin hem de görüntü olarak listelenebilmektedir. Tüm mühürlerin listelendiği sayfanın sol tarafında yer alan filtreleme bölümünde mühürler; mührün tarihi, mühür sahibinin vefat tarihi, mühür sahibinin adı, meslek/mevkisi, mührün türü (fonksiyonu), şekli, mühürdeki yazı türü, mühürde geçen yer adı, mühür metninin yazım şekli (manzum/mensur), mührü kazıyan hakkâk adı ve mührün işleme tekniğine göre istenilen başlıklar seçilerek daha özel arama yapmak da mümkündür. Bu başlıklarda yer alan tüm veriler alfabetik olarak düzenlenmiştir.

 

Mühürler, veri tabanına ekleniş sırasına göre atanmış özel numaralarına göre sıralanır. Sağ üst köşedeki “sıralama” bölümünden mühür metni baz alınmış bir alfabetik sıralama ve tarihe göre kronolojik listeleme de yapılabilir.

 

Veri tabanında yer alan mühürler mühür metni, mührün sahibi, mühür sahibi vefat tarihi, bulunduğu meslek/mevki, şahsın telif ettiği eserler, mühür metninin dili, mühürde geçen tarih bilgisi (hicri ve miladi), yer, mührün türü, hakkâk, mührün şekli, alfabe türü, yazım şekli, yazı türü, fiziksel yapısı, tezyini unsurlar ve mührün geçtiği nüshada yer aldığı duruma göre gerekli açıklamalar kategorilerinde incelenmiştir. Mühür metni orijinal metin, transliterasyon ve Türkçe çeviri ile mühür sahibi de Arap ve Latin harfli olarak verilmiştir.  Fakat her bir mührün detay sayfasında başlıklar o mühür için veri varsa görüntülenmektedir.

 

Her bir mührün detay sayfasında alt kısımda alıntılandığı nüshanın ayrıntılı kataloğuna ulaşılabilir, mühür detay bilgileri mührün görüntüleriyle birlikte yazdırılabilir ve indirilebilir.

 

Mühür sahipleri kategorisindeki başlıklarda alfabetik ve kronolojik arama yapılır.  Bir mühür sahibi adı üzerine tıklanıldığında veri tabanında o şahsa ait tüm mühürler listelenir. Burada örneğin mühür sahibi sadece mühürde geçen isme göre belirlenebilmiş ise aynı isim formatında birden fazla sonuç çıkabilir. Ve bu mühürlerin tarihleri arasında -birden fazla mührün aynı şahsa ait olmasını imkânsız kılan- farklılıklar olabilir. Bu tür mühür sahiplerinin tespiti mührün karşılaşılabilecek farklı versiyonlarında daha detaylı bilgilere ulaşmaya ertelenmiştir. 

 

Mühür detayında yer alan başlıklarda baz alınmış kriterlere ise buradan ulaşabilirsiniz.

 

3.       Mühür okumayı geliştirmek üzere tasarlanmış mühür pratikleri sayfası

 

Arama

 

Veri tabanında mühür tarama üye olmadan gerçekleştirilebilmektedir.

Veri tabanının ana sayfasında en üstte bulunan arama çubuğunda yazılan anahtar kelime ile tüm veri tabanını kapsayacak şekilde arama yapılmaktadır. 

Tüm mühürler sayfasının sol sütununda ise mühür metni içerisinde Latin ve Arap harfli arama yapma ve muhtelif başlıklarda filtreleme imkanı bulunmaktadır. Kelimelerin yalın/sade yazımları ile istenilen sonuçlara ulaşılabilir.

 

*Mühürleri alıntıladığımız nüshaların ayrıntılı katalog bilgilerini veri tabanına ekleme süreci devam etmektedir.

 

Go up