Seal Owners

  • 181
  • Haydar b. Abdullah
  • حيدر بن عبد الله
  • Şahıs
  • 182
  • Muhammed b. Hızır
  • محمد بن خضر
  • Şahıs
  • 183
  • Konevî Hacı Hasan Efendi
  • قونوي حاجی حسن افندی
  • Şahıs
  • 184
  • Muhammed b. İbrâhim
  • محمد بن إبراهيم
  • Şahıs
  • 185
  • Mehmed Ziver Bey
  • محمد زيور بك
  • Maârif Müdürü
  • 186
  • Hâfız Muhammed el-Erzurûmî
  • حافظ محمد الأرضرومي
  • Şahıs
  • 187
  • Hüseyin b. Mahmûd
  • حسين بن محمود
  • Şahıs
  • 188
  • Muhammed Mehdî
  • محمد مهدي
  • Şahıs
  • 189
  • Mekke Kadısı Muhammed Rıfkı Efendi
  • مكة قاضیسی محمد رفقی افندی
  • Kadı
  • 190
  • Şam Kadısı Abdulhalim Efendi
  • شام قاضيسی عبد الحليم افندی
  • Kadı
  • 191
  • Muhibbullah b. Muhammed el-Mâlikî
  • محب الله بن محمد المالكي
  • Şahıs
  • 192
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی مصطفی طاهر افندی
  • Müfettiş
  • 193
  • Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi
  • اطبای خاصه دن مدرس محمد سعيد افندی
  • Müderris
  • 194
  • Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • اناطولی قاضی عسكری داماد زاده فيض الله افندی
  • Kazasker
  • 195
  • Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi
  • ثعلپجی زاده حاجی أحمد افندی
  • Şahıs
  • 196
  • Muhammed b. Ahmed
  • محمد بن أحمد
  • Şahıs
  • 197
  • Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa
  • كوپريلی زاده حاجی أحمد پاشا
  • 1183/1769
  • Vezir
  • 198
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی علي رمزی افندی
  • Müfettiş
  • 199
  • Fethîzâde Mustafa Efendi
  • فتحي زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 200
  • Hudâverdi
  • خداوردی
  • Şahıs
Go up