Seal Owners

  • 421
  • Hafîd Efendi, Ebu’r-Refîd Mehmed b. Mustafa Âşir
  • حفيد افندى، أبو الرفيد محمد بن مصطفى عاشر
  • 1226/1811
  • Kazasker
  • 422
  • Hadım Hâfız Ahmed Paşa
  • خادم حافظ أحمد پاشا
  • 1022/1613
  • Sadâret Kaymakamı
  • 423
  • Hâdim-i Seyyid Buhârî Hamdullah el-Hasenî
  • خادم سيد بخاري حمد الله الحسني
  • Şahıs
  • 424
  • Hacızâde Mustafa Efendi
  • حاجی زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 425
  • Hacı Selim Ağa
  • حاجی سليم آغا
  • 1203/1789
  • Defterdar
  • 426
  • Hacı Osman Efendi
  • حاجی عثمان افندی
  • Şahıs
  • 427
  • Hacı Osman b. Mehmed
  • حاجی عثمان بن محمد
  • Şahıs
  • 428
  • Hacı Ömer Efendi
  • حاجی عمر افندی
  • Şahıs
  • 429
  • Hacı Mustafa Efendi
  • حاجی مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 430
  • Hacı Mehmed Ağa b. Hacı Osman
  • حاجی محمد آغا بن حاجی عثمان
  • Mütesellim
  • 431
  • Hacı Mahmûd b. Sinan
  • حاجی محمود بن سنان
  • Şahıs
  • 432
  • Hacı Mahmûd Ağazâde Halil Efendi
  • حاجی محمود آغا زاده خليل افندی
  • Şahıs
  • 433
  • Hacı İbrâhim Efendi
  • حاجی إبراهيم افندی
  • Şahıs
  • 434
  • Hacı Hüseyin Efendi
  • حاجی حسين افندی
  • Şahıs
  • 435
  • Hacı Halil Efendi
  • حاجی خليل افندی
  • Şahıs
  • 436
  • Hacı Alizâde Müderris Mehmed Sâlih Efendi
  • حاجی علي زاده مدرس محمد صالح افندی
  • Şahıs
  • 437
  • Hâce Â’işe
  • خواجه عائشة
  • Hanım
  • 438
  • Habîb
  • حبيب
  • Şahıs
  • 439
  • Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi
  • حبشي زاده عبد الرحيم افندی
  • Şahıs
  • 440
  • Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî
  • الگوموشخانه وي، أحمد ضياء الدين بن مصطفى بن عبد الرحمن النقشبندي
  • 1310/1893
  • Şeyh
Go up