Seal Owners

  • 81
  • Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi
  • اطبای خاصه دن مدرس محمد سعيد افندی
  • Müderris
  • 82
  • Üftâdezâde Mustafa Efendi
  • افتاده زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 83
  • Râzî, Yusuf b. İlyas
  • الرازي، يوسف بن إلياس
  • Şahıs
  • 84
  • Sultan III. Ahmed
  • السلطان أحمد الثالث
  • 1149/1736
  • Sultan
  • 85
  • Adlî, Sultan II. Bâyezid
  • السلطان بايزيد الثاني
  • 918/1512
  • Sultan
  • 86
  • Sultan I. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الأول
  • 1203/1789
  • Sultan
  • 87
  • Sultan II. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الثاني
  • 1336/1918
  • Sultan
  • 88
  • Sultan III. Osman
  • السلطان عثمان الثالث
  • 1171/1757
  • Sultan
  • 89
  • Sultan II. Osman
  • السلطان عثمان الثاني
  • 1031/1622
  • Sultan
  • 90
  • Sultan I. Mahmûd
  • السلطان محمود الأول
  • 1168/1754
  • Sultan
  • 91
  • Sultan II. Mahmûd
  • السلطان محمود الثاني
  • 1255/1839
  • Sultan
  • 92
  • Sultan II. Murad
  • السلطان مراد الثاني
  • 855/1451
  • Sultan
  • 93
  • Sultan III. Mustafa
  • السلطان مصطفی الثالث
  • 1187/1774
  • Sultan
  • 94
  • Ahmed Reşîd b. Abdullah
  • السيد أحمد رشيد بن عبد الله
  • Şahıs
  • 95
  • Seyyid İsmâ‘il
  • السيد إسماعيل
  • Mütevelli
  • 96
  • Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî
  • السيد الشيخ عثمان الجلوتي
  • Şeyh
  • 97
  • Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa
  • السيد بزاز حاجی علي آغا
  • Şahıs
  • 98
  • Seyyid Hacı Mustafa Efendi
  • السيد حاجی مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 99
  • Seyyid Hâfız Mustafa Efendi
  • السيد حافظ مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 100
  • Seyyid Hasan Resmî
  • السيد حسن رسمي
  • Şahıs
Go up