Seal Owners

  • 61
  • Ahmed Reşîd b. Abdullah
  • السيد أحمد رشيد بن عبد الله
  • Şahıs
  • 62
  • Ahmed Rıfat Efendi
  • أحمد رفعت افندی
  • Şahıs
  • 63
  • Ahmed Şemseddin
  • أحمد شمس الدين
  • Şahıs
  • 64
  • Ahmed Şevkî
  • أحمد شوقي
  • Şahıs
  • 65
  • Ahmed Tevfik İlhâmî b. Muhammed Şemseddin el-Hâlidî
  • أحمد توفيق إلهامي بن محمد شمس الدين الخالدي
  • Şahıs
  • 66
  • Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan
  • آق قويون لی حكمداری اوزون حسن
  • 882/1478
  • Sultan
  • 67
  • Ali
  • علي
  • Mütevelli
  • 68
  • Ali b. Hasan b. Mehmed
  • علي بن حسن بن محمد
  • Şahıs
  • 69
  • Ali b. Mahmûd
  • علي بن محمود
  • Şahıs
  • 70
  • Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin
  • علي بن مصطفی بن ولي الدين
  • Şahıs
  • 71
  • Ali b. Mustafa el-İstanbulî
  • علي بن مصطفی الإستانبولي
  • Şahıs
  • 72
  • Ali Emîrî Efendi
  • علي أميري افندی
  • 1343/1924
  • Edib
  • 73
  • Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed
  • علي پاشا مدرسه سنده مدرس محمد
  • Şahıs
  • 74
  • Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey
  • علي پاشا نك مهرداری خرشيد علي بك
  • Mühürdar
  • 75
  • Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi
  • عاليه خاتون بنت صنع الله افندی
  • Hanım
  • 76
  • Amcazâde Hüseyin Paşa
  • عمجه زاده حسين پاشا
  • 1114/1702
  • Sadrâzam
  • 77
  • Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • اناطولی قاضی عسكری داماد زاده فيض الله افندی
  • Kazasker
  • 78
  • Arabzâde Hasan Efendi
  • عرب زاده حسن افندی
  • Şahıs
  • 79
  • Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi
  • آثار مفيده كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 80
  • Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed
  • آشجی باشی زاده محمد بن محمد
  • Şahıs
Go up