Seal Owners

  • 351
  • Moravîzâde, Müderris Ahmed Hâmid Efendi
  • موروي زاده، مدرس أحمد حامد افندی
  • Müderris
  • 352
  • Mü’minzâde Ahmed Hasib Efendi
  • مؤمن زاده أحمد حسيب افندی
  • Kadı
  • 353
  • Müderris İbrâhim b. Mehmed Paşa
  • مدرس إبراهيم بن محمد پاشا
  • Şahıs
  • 354
  • Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî
  • مفيد الرومي، إسماعيل مفيد بن علي العطار الإستانبولي الحنفي
  • Hattat
  • 355
  • Müftîzâde Abdullah Efendi, Abdullah b. Yahyâ b. Ömer el-Alâ’î
  • مفتي زاده عبد الله افندی، عبد الله بن يحيی بن عمر العلائي
  • 1099/1688’dan sonra
  • Kazasker
  • 356
  • Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed
  • مفتي زاده عبد الرحيم بن محمد
  • Şahıs
  • 357
  • Müftîzâde, Seyyid Râfi‘ b. Gâzîzâde Mustafa
  • مفتي زاده، السيد رافع بن غازي زاده مصطفی
  • Şahıs
  • 358
  • Muğlalı Mevlevî Hoca Mustafa Efendi
  • مغله لی مولوي خواجه مصطفی افندی
  • Hâfız-ı Kütüb
  • 359
  • Muğnîzâde Muhammed Sa‘îd Efendi
  • مغني زاده محمد سعيد افندی
  • Şahıs
  • 360
  • Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî
  • المحدث، مصطفی بن أحمد القيصري الحصاري
  • Şahıs
  • 361
  • Muhammed Ali
  • محمد علي
  • Şahıs
  • 362
  • Muhammed b. Abdullah
  • محمد بن عبد الله
  • Şahıs
  • 363
  • Muhammed b. Ahî Muhammed el-Konevî
  • محمد بن أخي محمد القونوي
  • Şahıs
  • 364
  • Muhammed b. Ahmed
  • محمد بن أحمد
  • Şahıs
  • 365
  • Muhammed b. Ali el-Yegânî
  • محمد بن علي اليگاني
  • Şahıs
  • 366
  • Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî
  • محمد بن جعفر المقري
  • Şahıs
  • 367
  • Muhammed b. Ebû Bekir
  • محمد بن أبو بكر
  • Şahıs
  • 368
  • Muhammed b. Hacı Muhammed
  • محمد بن حاجی محمد
  • Şahıs
  • 369
  • Muhammed b. Hızır
  • محمد بن خضر
  • Şahıs
  • 370
  • Muhammed b. Hürrem b. Muhammed el-Karahisârî
  • محمد بن خرم بن محمد القره حصاري
  • 978/1570
  • Şahıs
  • 371
  • Muhammed b. Hüseyin
  • محمد بن حسين
  • Şahıs
  • 372
  • Muhammed b. Hüseyin et-Tokâdî
  • محمد بن حسين التوقادي
  • Şahıs
  • 373
  • Muhammed b. İbrâhim
  • محمد بن إبراهيم
  • Şahıs
  • 374
  • Muhammed b. Mevlânâ
  • محمد بن مولانا
  • Şahıs
  • 375
  • Muhammed b. Muhammed
  • محمد بن محمد
  • Şahıs
  • 376
  • Muhammed b. Nasûh
  • محمد بن نصوح
  • Şahıs
  • 377
  • Muhammed b. Nuh
  • محمد بن نوح
  • Şahıs
  • 378
  • Muhammed b. Rasûl
  • محمد بن رسول
  • Şahıs
  • 379
  • Muhammed Beki
  • محمد بكی
  • Şahıs
  • 380
  • Muhammed Efendi
  • محمد افندی
  • Şahıs
  • 381
  • Muhammed Emin Efendi
  • محمد أمين افندی
  • Şahıs
  • 382
  • Muhammed en-Nâşir
  • محمد الناشر
  • Şahıs
  • 383
  • Muhammed Hamdullah
  • محمد حمد الله
  • Şahıs
  • 384
  • Muhammed Hüseyin Efendi
  • محمد حسين افندی
  • Şahıs
  • 385
  • Muhammed İbrâhim Zeynelâbidîn en-Nasîrî
  • محمد بن أميم أبي النصير
  • Şahıs
  • 386
  • Muhammed İsmet b. İbrâhim b. Hasan
  • محمد عصمت بن إبراهيم بن حسن
  • Şahıs
  • 387
  • Muhammed Latîf Buhârî
  • محمد لطيف بخاري
  • Şahıs
  • 388
  • Muhammed Mehdî
  • محمد مهدي
  • Şahıs
  • 389
  • Muhammed Nûreddin Nazarî
  • محمد نور الدين نظري
  • Şahıs
  • 390
  • Muhammed Nûrullah Efendi
  • محمد نور الله افندی
  • Şahıs
  • 391
  • Muhammed Râşid Efendi
  • محمد راشد افندی
  • Şahıs
  • 392
  • Muhammed Sa‘dullah
  • محمد سعد الله
  • Şahıs
  • 393
  • Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman
  • محمد سعيد بن پير عثمان
  • Şahıs
  • 394
  • Muhammed Sa‘îd Efendi
  • محمد سعيد افندی
  • Şahıs
  • 395
  • Muhammed Sâdık b. Hızır
  • محمد صادق بن حضر
  • Şahıs
  • 396
  • Muhammed Sâdık Efendi
  • محمد صادق افندی
  • Şahıs
  • 397
  • Muhammed Sâlih Çelebi
  • محمد صالح چلبی
  • Şahıs
  • 398
  • Muhammed Sâlih Efendi
  • محمد صالح افندی
  • Şahıs
  • 399
  • Muhammed Şükrî
  • محمد شكري
  • Şahıs
  • 400
  • Muhammed Ubeydullah b. Mûsâ
  • محمد عبيد الله بن موسی
  • Şahıs
Go up