Return Back
<< | >> yekmu0127

Süleymaniye Ktp., Serez 03624, 1a * 37x52 mm.

Text

وقف هذا الكتاب السيد عبد الرحمن بن أحمد أمين السيروزي وشرط تصرفها لأعلم أولاده بطنا بعد بطن وأستعيذ بالله تعالی إن إنقرض العلم عنهم يوضع في كتبخانه سيروز ويطالع فيها وأجره عليه بفضله تعالی ١٢٣٧

Transliteration

Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

Translation into Turkish

Bu kitabı Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî vakfetti ve onun tasarrufunu nesilden nesile çocuklarından bilgili olanlara ait olmasını, -Allah’a sığınırım- eğer onlardan ilim yok olursa Siroz Kütüphânesi’ne konulmasını ve orada mütâlaa edilmesini ve ecrinin de Allâh Teâlâ’nın fazlıyla ona ait olmasını şart koştu.

Owner
Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî / عبد الرحمن بن أحمد أمين السيروزي
Profession
Şahıs
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1237 / 1822
Place
Siroz (Serez) / Merkez / Siroz Kütüphanesi
Type
Endowment
Shape
Almond
Alphabet
Arabic
Script
Thuluth
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf, octagonal star
Data template
Vakıf mührü, Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî, “Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ”, 1237, Siroz Kütüphanesi
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
06.06.2019
Go up