Return Back
<< | >> yekmu0202

Süleymaniye Ktp., Şeyhülislam Esad Efendi 00059, 1a * 19x22 mm.

Text

فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا
وهو أوفى الخلق بالذمم

Transliteration

Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden
Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

Translation into Turkish

Muhammed olarak adlandırılmamda bende O’ndan bir ahd var. Ve O (Muhammed) yaratılmışların en emînidir.

Owner
Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed / علي پاشا مدرسه سنده مدرس محمد
Profession
Şahıs
Language
Arabic
Type
Individual
Shape
Rounded oval
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf, rosebud
Engraver
Mahmûd
Notes
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 1078 senesinde yazılmış bir temellük kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtta şahsın Ali Paşa Medresesi’nde müderris olduğu yazılıdır. Fakat medresenin tam olarak nerede bulunduğu belirtilmemiştir. Mühürde geçen ifade Ebû Abdullah Şerefüddin Muhammed b. Sa‘îd b. Hammâd el-Bûsîrî’nin “el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye” adlı eserinin 146. beytidir.
Data template
Şahıs mührü, Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed, “Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden/Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem”
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal, Muhammed Hüseyni
Enrolled in
05.07.2019
Go up