Return Back
<< | >> yekmu0274

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00362, 1a * 14x16 mm.

Text

رب وفق وأعن إسماعيل

Transliteration

Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

Translation into Turkish

Yârabbi İsmâ‘il’i muvaffak eyle ve (ona) yardımcı ol.

Owner
Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî / مفيد الرومي، إسماعيل مفيد بن علي العطار الإستانبولي الحنفي
Profession
Hattat
Works
Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye
Şerhu’ş-Şemâ’ili’n-Nebeviyye ve’l-Hasâ’ili’l-Mustafaviyye
Tahmîsü’l-Kevâkibi’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye
Terceme-i Muhtasar
Language
Arabic
Type
Individual
Shape
Rounded oval
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf
Engraver
Resmî
Notes
Mührün üzerindeki nota göre bu nüshada yer alan “Şerhu’ş-Şemâ’ili’n-Nebeviyye ve’l-Hasâ’ili’l-Mustafaviyye” adlı eser mühür sahibi tarafından telif edilmiştir.
Data template
Şahıs mührü, Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî, “Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il”
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
26.03.2020
Go up