Return Back
<< | >> yekmu0361

Süleymaniye Ktp., Kadızade Burhaneddin Efendi 00088, 1 * 13x15 mm.

Text

سری

Transliteration

Sırrı

Owner
Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî / سري پاشا، سليم سري بن طوسون الگريدي
Deceased in [A.H/A.D]
1313 / 1895
Profession
Devlet Adamı
Works
Ahsenü’l-Kasas
Ârâ’ü’l-Milel
Nakdü’l-Kelâm fî Akâ’idi’l-İslâm
Ruh
Sırr-ı Furkân
Sırr-ı İnsân
Sırr-ı Kur’ân
Sırr-ı Meryem
Terceme-i Şerhu Akâ’idi’n-Nesefî
Language
Name
Type
Individual
Shape
Rounded oval
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Data template
Şahıs mührü, Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî, “Sırrı”
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
15.06.2020
Go up