Return Back
<< | >> yekmu0522

Süleymaniye Ktp., Hüseyin Şemsi-Fatih Güneren 00118, 3a * 14x16 mm.

Text

يا م ح م د قيل شفاعت امتكدر مصطفی ١٢٦٤

Transliteration

Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1264

Owner
Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî / المحدث، مصطفی بن أحمد القيصري الحصاري
Profession
Şahıs
Language
Turkish
Date [A.H/A.D]
1264 / 1847
Type
Individual
Shape
Rounded oval
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 4a sayfasında da geçmektedir. 1b ve 3a sayfaları arasında mühür sahibinin Zileli Müftîzâde Mustafa Kuddûsî’ye Cezûlî’ninadlı eserinden bir salât-ı şerîfenin kıraatine icazet verdiğine dair bir kayıt bulunmaktadır. 3b ve 4a sayfalarında da aynı şekilde mühür sahibinin Zileli Müftîzâde Mustafa Kuddûsî’ye hadis kıraatine icâzet verdiğine dair bir kayıt vardır.
Data template
Şahıs mührü, Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî, “Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa”, 1264
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
21.10.2020
Go up