Return Back
<< | >> yekmu0697

Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi 00037, 129b * 12x16 mm.

Text

بنده خدا محمد

Transliteration

Bende-i Hudâ Muhammed

Owner
Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î / الكاملي، شمس الدين محمد بن علي الكاملي الدمشقي الشافعي
Deceased in [A.H/A.D]
1131 / 1719
Profession
Müderris
Works
İcâzetnâme
Sebetü’l-Kâmilî
Language
Turkish
Type
Individual
Shape
Oval
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf
Notes
Mühür sahibi aynı zamanda mührün alıntılandığı nüshada yer alan altıncı risâlenin müellifidir. Risâle müellifin Şam’da vezir Abdullah Paşa b. Mustafa Paşa ve oğluna Tefsir, Hadis, Fıkıh ve âlet ilimlerinden bazı eserlerin rivâyetine verdiği icâzeti içermektedir. İcâzetnâme 1 Rebiülevvel 1129 tarihlidir.
Data template
Şahıs mührü, Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î, “Bende-i Hudâ Muhammed”
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
22.09.2021
Go up