Return Back
<< | >> yekmu0702

Süleymaniye Ktp., İzmir 00758, 1a * 32x32 mm.

Text

الحمد لله وكفی وقف السيد بزاز حاجی علي آغا ١٣١١

Transliteration

el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa 1311

Translation into Turkish

Hamd Allah’adır ve (O) yeter. (Bu kitabı) Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa vakfetti.

Owner
Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa / السيد بزاز حاجی علي آغا
Profession
Şahıs
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1311 / 1894
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 29a, 128a, 193a, 229a, 239a, 286b, 305b, 307b ve 321b sayfalarında da geçmektedir. 193a sayfasında mühür iki kez basılmıştır.
Data template
Vakıf mührü, Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa, “el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa”, 1311
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Enrolled in
23.09.2021
Go up