Mühür Sahipleri

  • 581
  • Sultan II. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الثاني
  • 1336/1918
  • Sultan
  • 582
  • Sultan II. Murad
  • السلطان مراد الثاني
  • 855/1451
  • Sultan
  • 583
  • Sultan II. Osman
  • السلطان عثمان الثاني
  • 1031/1622
  • Sultan
  • 584
  • Sultan III. Ahmed
  • السلطان أحمد الثالث
  • 1149/1736
  • Sultan
  • 585
  • Sultan III. Mustafa
  • السلطان مصطفی الثالث
  • 1187/1774
  • Sultan
  • 586
  • Sultan III. Osman
  • السلطان عثمان الثالث
  • 1171/1757
  • Sultan
  • 587
  • Sun‘ullah
  • صنع الله
  • Şahıs
  • 588
  • Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî
  • طاشكبري زاده، خير الدين خليل بن قاسم بن حاجی صفا القسطموني البرسوي
  • 879/1475
  • Müderris
  • 589
  • Taşköprîzâde, Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin Mehmed b. Ahmed el-İstanbulî
  • طاشكبري زاده، محمد إبراهيم بن كمال الدين محمد بن أحمد الإستانبولي
  • 1010/1601
  • Müderris
  • 590
  • Tatar Abdullah Efendi
  • تاتار عبد الله افندی
  • Şahıs
  • 591
  • Tırnovalı Abdusselâm Efendi
  • طرنوه لی عبد السلام افندی
  • Şahıs
  • 592
  • Turhan Vâlide Sultan
  • طرخان والده سلطان
  • 1094/1683
  • Vâlide Sultan
  • 593
  • Tuzcuzâde Hacı Halil Efendi
  • طوزجی زاده حاجی خليل افندی
  • Şahıs
  • 594
  • Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman
  • عبيد الله بن بكر بن صوفي عثمان
  • Şahıs
  • 595
  • Ubûdzâde Mernûş Efendi
  • عبود زاده مرنوش افندی
  • Şahıs
  • 596
  • Üftâdezâde Mustafa Efendi
  • افتاده زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 597
  • Ümmü Gülsüm Hanım
  • أم گلثم خانم
  • Hanım
  • 598
  • Veli
  • ولی
  • Şahıs
  • 599
  • Vidin Müftüsü Hâfız Abdurrahman Efendi
  • ودين مفتيسی حافظ عبد الرحمن افندی
  • Müftü
  • 600
  • Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi
  • ودين سردنگجدی آغاسی أسيري زاده محمد عارف افندی
  • Şahıs
Yukarı Çık