Geri Dön
<< | >> yekmu0016

Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade Hüsameddin Efendi 00073, 291a * 35x35 mm.

Mühür Metni

وقف المولى الفاضل حسام الدين الشهير بقره چلبى زاده المنفصل عن قضاء عساكر روم ايلى لأولاده ثم لأولاد أولاده العلماء ثم وثم ثم ١٠٢٢

Latinize

Vakafe’l-Mevlâ el-Fâzıl Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli li-Evlâdihî sümme li-Evlâdi Evlâdihî’l-Ulemâ’ sümme ve sümme sümme 1022

Türkçe Çeviri

Karaçelebizâde olarak meşhur ve Rumeli kazaskerliğinden ayrılmış efendi ve fâzıl Hüsâmeddin çocukları daha sonra çocuklarının çocuklarından âlim olanlar için vakfetti.

Mühür Sahibi
Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi / قره چلبى زاده حسام الدين حسين افندی
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1007 / 1598
Meslek / Mevki
Kazasker
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1022 / 1614
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür nüshada 1a sayfasından itibaren sonuna kadar her on sayfada bir yer almaktadır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi, “Vakafe’l-Mevlâ el-Fâzıl Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli li-Evlâdihî sümme li-Evlâdi Evlâdihî’l-Ulemâ’ sümme ve sümme sümme”, 1022
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Göker İnan, Ayşegül Sıvakcı
Kayıt Giriş Tarihi
13.05.2019
Yukarı Çık