Geri Dön
<< | >> yekmu0127

Süleymaniye Ktp., Serez 03624, 1a * 37x52 mm.

Mühür Metni

وقف هذا الكتاب السيد عبد الرحمن بن أحمد أمين السيروزي وشرط تصرفها لأعلم أولاده بطنا بعد بطن وأستعيذ بالله تعالی إن إنقرض العلم عنهم يوضع في كتبخانه سيروز ويطالع فيها وأجره عليه بفضله تعالی ١٢٣٧

Latinize

Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî vakfetti ve onun tasarrufunu nesilden nesile çocuklarından bilgili olanlara ait olmasını, -Allah’a sığınırım- eğer onlardan ilim yok olursa Siroz Kütüphânesi’ne konulmasını ve orada mütâlaa edilmesini ve ecrinin de Allâh Teâlâ’nın fazlıyla ona ait olmasını şart koştu.

Mühür Sahibi
Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî / عبد الرحمن بن أحمد أمين السيروزي
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1237 / 1822
Yer
Siroz (Serez) / Merkez / Siroz Kütüphanesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Badem
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, sekizgen yıldız
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî, “Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ”, 1237, Siroz Kütüphanesi
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
06.06.2019
Yukarı Çık