Geri Dön
<< | >> yekmu0181

Süleymaniye Ktp., Nafiz Paşa 00945, 1a * 23x24 mm.

Mühür Metni

وقف السيد عثمان صلاح الدين المولوي بمولويخانه باب جديد ١٢٦٧

Latinize

Vakf-ı es-Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1267

Türkçe Çeviri

Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî’nin Bâb-ı Cedîd mevlevîhânesine vakfıdır.

Mühür Sahibi
Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî / عثمان صلاح الدين بن عبد الباقي الرومي المولوي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1304 / 1887
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1267 / 1850
Yer
İstanbul / Zeytinburnu / Yenikapı Mevlevihanesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî, “Vakf-ı es-Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd”, 1267, Yenikapı Mevlevihanesi
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
01.07.2019
Yukarı Çık