Geri Dön
<< | >> yekmu0240

Süleymaniye Ktp., Süleymaniye 00363, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

خاك پاي فخر عالم مصطفى طاهر

Latinize

Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

Mühür Sahibi
Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi / أوقاف حرمين مفتشی مصطفی طاهر افندی
Meslek / Mevki
Müfettiş
Dil
Türkçe
Mühür Türü
Teftiş
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mührün üzerinde Sultan III. Mustafa’nın bu nüshayı vakfettiğine dair mühür sahibi tarafından yazılmış bir teftiş kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi, “Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
18.07.2019
Yukarı Çık