Geri Dön
<< | >> yekmu0253

Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi 03142, 1a * 12.5x12.5 mm.

Mühür Metni

عبده خورشيد علي ١٢٣٨

Latinize

Abduhû Hurşîd Ali 1238

Türkçe Çeviri

O’nun kulu Hurşîd Ali

Mühür Sahibi
Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey / علي پاشا نك مهرداری خرشيد علي بك
Meslek / Mevki
Mühürdar
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1238 / 1823
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Kare tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, lale
Açıklamalar
Sayfada mühürden iki adet vardır. Mührün üzerinde mühür sahibine ait 25 Cemâziyelahir 1245 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey, “Abduhû Hurşîd Ali”, 1238
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
17.03.2020
Yukarı Çık