Geri Dön
<< | >> yekmu0344

MilletKtp., Feyzullah Efendi 00113, 1a * 32x38 mm.

Mühür Metni

وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله افندی غفر الله له ولوالديه أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها بقسطنطنية ١١١٢

Latinize

Vakafe Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi en lâ Yuhrace mine’l-Medresetilletî Enşe’ehâ bi-Kostantıniyye 1112

Türkçe Çeviri

Şeyhülislam Feyzullah Efendi -Allah ona ve anne babasına mağfiret etsin- İstanbul’da yaptırmış olduğu medreseden çıkarılmaması şartı ile vakfetti.

Mühür Sahibi
Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Erzurûmî / شيخ الاسلام فىض الله افندى، محمد بن محمد بن أحمد الأرضرومي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1115 / 1703
Meslek / Mevki
Şeyhülislam
Telif Ettiği Eserler
Fetâvâ-yı Feyziyye
Tercemetü’l-Hâl
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1112 / 1700
Yer
İstanbul / Fatih / Feyziyye Medresesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 120b sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Erzurûmî, “Vakafe Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi en lâ Yuhrace mine’l-Medresetilletî Enşe’ehâ bi-Kostantıniyye”, 1112, İstanbul
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
28.05.2020
Yukarı Çık