Geri Dön
<< | >> yekmu0730

Süleymaniye Ktp., İsmihan Sultan 00420, 402b * 40x41 mm.

Mühür Metni

خص وقف هذا الكتاب بالبقعة المباركة المبنية جوار المدرسة الفتحية محمد پاشا الوزير الأعظم في الدولة السليمانية والسليمية والمرادية من آل عثمان خلد الله ملكهم إلی إنقضاء الزمان سنة ٩٨٢

Latinize

Hassa Vakfe hâza’l-Kitâb bi’l-Buk‘ati’l-Mübâreketi’l-Mebniyyeti civâra’l-Medreseti’l-Fethiyye Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye ve’l-Murâdiyye min Âl-i Osmân Halledallâhu Mülkehum ilâ İnkızâ’i’z-Zamân Sene 982

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Osmanoğullarından -Allah onların mülkünü kıyamete kadar var etsin- Sultan Süleyman, Selim ve Murad dönemleri sadrâzamı Mehmed Paşa, Fethiyye Medresesi civarındaki mübarek yere vakfetmeye tahsis etmiştir.

Mühür Sahibi
Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa / صدر أعظم صوقوللو محمد پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
987 / 1579
Meslek / Mevki
Sadrâzam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
982 / 1574
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Düğüm, yaprak
Açıklamalar
Mühür nüshada 1a sayfasından itibaren sonuna kadar yaklaşık olarak her on sayfada bir yer almaktadır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa, “Hassa Vakfe hâza’l-Kitâb bi’l-Buk‘ati’l-Mübâreketi’l-Mebniyyeti civâra’l-Medreseti’l-Fethiyye Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye ve’l-Murâdiyye min Âl-i Osmân Halledallâhu Mülkehum ilâ İnkızâ’i’z-Zamân”, 982
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Kayıt Giriş Tarihi
16.11.2021
Yukarı Çık