Geri Dön
<< | >> yekmu0800

Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi 02260, 1a * 12x15 mm.

Mühür Metni

محمد صالح چلبی ١٢٤١

Latinize

Muhammed Sâlih Çelebi 1241

Mühür Sahibi
Muhammed Sâlih Çelebi / محمد صالح چلبی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1241 / 1826
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Badem
Alfabe Türü
Arap harfli
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil, lale
Hakkâk
Resmî
Açıklamalar
Sayfada mührün üzerinde mühür sahibine ait 5 Rebiülevvel 1242 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Muhammed Sâlih Çelebi”, 1241
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
23.01.2022
Yukarı Çık