Mühürler

Toplam 20 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
Önceki Sayfa

Temellük Mühürleri

Sonraki Sayfa
 • yekmu0005

  Min Kütübi’l-Fakîr Dâyezâde Mustafa

 • yekmu0026

  Min Kütübi’l-Fakîr Ali Ğufira lehû

 • yekmu0029

  Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

 • yekmu0030

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr el-Hâcc Mustafa Sıdkî Ğufira lehû 1179

 • yekmu0061

  Mahmûd b. Abdulhamid Han el-Muzaffer Dâ’imâ “Adlî” Min Kütübi Mühendishâne-i Hümâyun der Hasköy 1247

 • yekmu0084

  Min Kütübi’l-Fakîr ilallâhi’l-Kâdir Mustafa el-Âşir b. Mustafa er-Re’îs el-Fâzıl el-Bâhir 1161

 • yekmu0140

  Min Kütübi’l-Fakîr Osman Selâhaddin el-Mevlevî Ğaferallâhu lehû 1267

 • yekmu0153

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0166

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0194

  Temellekehû Yedü’l-Fakîr eş-Şeyh Mehmed Kemâleddin el-Harîrî el-Halvetî Afâ anhu 1288

 • yekmu0195

  el-Vâsık bi’l-Meliki zi’l-Minen el-Fakîr Hamza b. Hasan

 • yekmu0207

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0208

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0222

  Sâhibuhû Ahkaru’n-Nâs Şeyh Muhammed en-Nâşir

 • yekmu0398

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0508

  Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman 1199

 • yekmu0580

  Min Kütübi’l-Hakîr Lâdîkîzâde Ali Hıfzı 1204

 • yekmu0652

  Temellekehu’l-Fakîr Muhammed Emin Ufiye anhu 1187

 • yekmu0654

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0794

  İstashabehû Abdullah Nâ’ilî 1164

Yukarı Çık
Yukarı Çık