Mühürler

Toplam 1 sonuç

Filtrele

Tarih
  • Mühür Tarihi

  • -
  • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

  • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
Önceki Sayfa

Mühür Listesi

Sonraki Sayfa
  • yekmu0037

    Reîsülküttâb Mustafa Efendi

    Hasbiyallâh Bismillâhirrahmânirrahîm Vakafe hâza’l-Kitâb Mustafa Re’îsülküttâbi’s-Sâbık li-Vechillâhi’l-Hâlık ve Sellemehû li’l-Mütevellî ve Hakemehû bi-Sıhhatihî Hâkimü’ş-Şer‘i’ş-Şerîf bi-Şarti’l-İstifâdeti minhu li-Evlâdihî fe-sümme fe-sümme ve ba‘dehüm Yu‘melü bihî kemâ fi’l-Vakfiyyeti ilâ Kıyâmi’s-Sâ‘a ve Ahzallâhu men İşterâhu ve Bâ‘ahû 1154

Yukarı Çık
Yukarı Çık