Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0294

  Şemseddin

  Abduhû Şemseddin 1170

 • yekmu0551

  İffet Efendi

  Büşrâ leke in Sâ‘afeti’l-Akdâr 1170

 • yekmu0359

  Selim

  Abduhû Selim 1170

 • yekmu0434

  Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî

  Mehmed Emin 7 Muharrem 1170

 • yekmu0736

  Hâfız Ahmed Reşîd b. Hâfız Mehmed el-İzmirî

  Çünki Tevfîk Eyledi Rabbü’l-Mecîd Kad Vakaftü Dedi Bu Hâfız Reşîd 1170

 • yekmu0247

  Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

  Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum 1170

 • yekmu0248

  Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam Nu‘mân 1170

 • yekmu0797

  Mes‘ûd

  Abduhû Mes‘ûd 1169

 • yekmu0150

  Sadrî

  Sadrî 1169

 • yekmu0199

  Sarı Abdurrahman Paşa

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh aleyhi Tevekkeltü ve ileyhi Ünîb el-Hâcc Abdurrahman 1169

 • yekmu0527

  Halil

  Halil 1167

 • yekmu0622

  İbrâhim Efendi

  İbrâhim 1167

 • yekmu0155

  Sâlih b. İsmâ‘il

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0509

  Ahmed Efendi

  Ahmed 1166

 • yekmu0082

  Şeyhülislam Akmahmûdzâde Mehmed Zeynî Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Merhûm Akmahmûdzâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî 1165

 • yekmu0467

  Muhammed b. Hacı Muhammed

  Muhammed 1165

 • yekmu0794

  Abdullah Nâ’ilî

  İstashabehû Abdullah Nâ’ilî 1164

 • yekmu0279

  Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed

  Hasbuke’l-Kerîm yâ Abdurrahîm 1163

 • yekmu0083

  Şeyhülislam Ebû İshakzâde, Mehmed Es‘ad b. İsmâ‘il b. İbrâhim el-İstanbulî

  Vakf-ı Şeyhülislam Mehmed Es‘ad Efendi ibnü’l-Merhûm Şeyhülislam İsmâ‘il Efendi 1163

 • yekmu0149

  Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî

  Yâ Rabb bi’l-Mustafa Belliğ Mekâsıdenâ 1163

Yukarı Çık
Go up