Seals

Total 1 Result

Filter

Date
  • Seal date

  • -
  • Deceased in

  • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
  • yekmu0122

    Sâlih b. Abdulganî el-İstanbulî

    Bu kitabı Şeyh Seyyid Sâlih b. Abdulganî İslambolî kendi binâ eylediği Siroz’da Hazînedâr Tekkesi Câmi-i Şerîfi havlusunda vâki‘ Dergâh-ı Nakşibendiyye’ye vakf eylemiştir 1201

Yukarı Çık
Go up