Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0695

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0692

  Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi

  Çâker-i Âl-i Abâ Muhammed Elif 1289

 • yekmu0690

  Sâlih Giray

  Sâlih Giray 1183

 • yekmu0687

  Gümrük Kâtibi Osman Nüzhet Efendi

  Vakf-ı Osman Efendi Kâtib-i Gümrük İzmir 1217

 • yekmu0686

  Oflu Mehmed Emin Efendi

  Abduhû Mehmed Emin b. Hasan 1279

 • yekmu0685

  İsmâ‘il Efendi

  Nâ’il-i İzzet-i Dâreyn Ola Pir İsmâ‘il

 • yekmu0684

  Seyyid Mehmed Âbid Efendi

  es-Seyyid Mehmed Âbid 1262

 • yekmu0682

  Mustafa Şevket Efendi

  Mustafa Şevket 1287

 • yekmu0681

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin 1186

 • yekmu0679

  Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî

  Hüseyin Nazîf 1252

 • yekmu0678

  Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî

  Hüseyin Nazîf 1251

 • yekmu0676

  Seyyid Fahreddin Muhammed Efendi

  es-Seyyid Fahreddin Muhammed 1285

 • yekmu0675

  Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi

  Reîsületıbbâ Hâfız Hasan 1201

 • yekmu0673

  Sâdık Efendi

  Sâdık 1183

 • yekmu0671

  Siroz’da Halil Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Receb

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Muhammed 1175

 • yekmu0670

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1239

 • yekmu0669

  Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi

  es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî 1271

 • yekmu0668

  Mahmûd Bey Matbaası

  Mahmûd Bey 1326

 • yekmu0667

  Ahmed Efendi

  Ahmed

 • yekmu0665

  Yenişehirli Müftîzâde Mehmed Sa‘îd Efendi

  Mehmed Sa‘îd 1154

Yukarı Çık
Go up