Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0661

  Mehmed Vehbî Efendi

  es-Seyyid Mehmed Vehbî 1227

 • yekmu0659

  Kurbanzâde, Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

  Vakafe hâza’l-Kitâb li-Rızâ’illâhi Te‘âlâ Kurbanzâde Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

 • yekmu0654

  Sa‘deddin

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0650

  Hasan Efendi

  Vakafe el-Hâcc Hasan 1152

 • yekmu0649

  Seyyid Mahmûd Efendi

  es-Seyyid Mahmûd 1223

 • yekmu0648

  Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0645

  Edirne Kadısı Ahmed Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0644

  Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0643

  Selman

  Tâlib-i Tevfîk-i İlâhî Selman

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0639

  Sadrâzam Tiryâki Hacı Mehmed Paşa

  Vakf-ı Sadrâzam el-Hâcc Mehmed Paşa 1160

 • yekmu0638

  İsmâ‘il Efendi

  İsmâ‘il

 • yekmu0637

  Ahmed b. Ali

  Bende-i Evlâd-ı Muhammed Ahmed 1132

 • yekmu0635

  Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî

  Âşiri’n-Nâse bi-Huluki’l-Mustafa

 • yekmu0634

  Osman Efendi

  Osman 1316

 • yekmu0632

  Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi

  Âsâr-ı Müfîde Kütübhânesi

 • yekmu0631

  Mustafa Nazîf Efendi

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0630

  Şeyhzâde Muhammed Yümnî

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Muhammed

 • yekmu0629

  Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi

  eş-Şeyh Hüseyin Lebîb 1151

 • yekmu0627

  İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

Yukarı Çık
Go up