Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0257

  Ola Mazhar-ı Bismillah Hem Habîb-i Rasûlullah Bula Tevfîk-i Lutfullah Veliyyüddin Cârullah

 • yekmu0770

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Galata

 • yekmu0259

  Hemîn Devlet-i İkbâl-i Sermed Mübârek şod Nigîn-i Mühr-i Ahmed

 • yekmu0004

  Hâdim-i Şer-i Muhammed Abdulhalim b. Ahmed

 • yekmu0516

  Bende-i Hudâ Ebû Bekir

 • yekmu0005

  Min Kütübi’l-Fakîr Dâyezâde Mustafa

 • yekmu0261

  Ola Manzûr-i Lutf-i Rabb-i Emced İki Âlemde Bedreddin Mehmed

 • yekmu0518

  Hâk-i Pây-i Âl-i Abâ Derviş İbrâhim el-Mevlevî

 • yekmu0265

  el-Mülkü lillâh

 • yekmu0777

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0778

  Yâ Rabb Devlet-i Dâreyne Mazhar Ola Mustafa

 • yekmu0269

  Mehmed Emin Salâhî

 • yekmu0781

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0526

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd

 • yekmu0784

  Rabbi Sehhil Umûra Muhammed Sa‘îd

 • yekmu0017

  Ahmedullâhe lâ İlâhe Sivâhu

 • yekmu0273

  el-Fakîr Abdurrahîm

 • yekmu0785

  Hâk-i Kadem-i Seyyid-i Kevneyn Hüseyin

 • yekmu0274

  Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

 • yekmu0531

  Men Sabera Zafera

Yukarı Çık
Go up