Seals

Total 62 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0651

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0303

  Vakafe Abduhû Nazîfî mine’l-Mevâlî 1246

 • yekmu0253

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0796

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0688

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0439

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0173

  Mâşâ’allah 1202

 • yekmu0447

  Abduhû Mustafa 1199

 • yekmu0160

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0333

  es-Seyyid Abdulkerim 1178

 • yekmu0248

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam Nu‘mân 1170

 • yekmu0150

  Sadrî 1169

 • yekmu0636

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0602

  Bende-i Mennân Â’işe bint Süleyman 1154

 • yekmu0528

  Nâ’il-i Rif‘at-i Dâreyn Ola Yâ Rabb Îsâ 1152

 • yekmu0407

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû Ahmed 1146

 • yekmu0276

  Seyyid Ali 1143

 • yekmu0611

  Allâhümme Ahyi Ahmed b. Nu‘mân bi-Tâ‘atik ve Edhılhume’l-Cennete bi-Rahmetik 1130

 • yekmu0382

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Sâlih 1128

Yukarı Çık
Go up