Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0289

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd Efendi’nin vakfıdır 1210

 • yekmu0179

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

 • yekmu0519

  İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

 • yekmu0033

  es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

 • yekmu0631

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0147

  es-Seyyid Süleyman 1209

 • yekmu0449

  Abduhû Mustafa 1209

 • yekmu0284

  Abduhû Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî 1208

 • yekmu0502

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0506

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0540

  Be-Hakk-ı Gül-i Âl-i Muhammed Dil-i Fehîm Küşâd Bâd 1207

 • yekmu0592

  Abdulkâdir 1207

 • yekmu0419

  el-Muvakkit bi-Câmi‘i Şehid Mehmed Paşa 1207

 • yekmu0492

  Abdullah 1207

 • yekmu0275

  Abdusselâm 1206

 • yekmu0362

  Ya‘kûb Re’is 1206

 • yekmu0580

  Min Kütübi’l-Hakîr Lâdîkîzâde Ali Hıfzı 1204

 • yekmu0059

  Selim Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkeltü alellâh 1203

 • yekmu0060

  Selim Han b. Mustafa Han el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkülî alâ Hâlıkî 1203

 • yekmu0164

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

Yukarı Çık
Go up