Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0603

  Â’işe bint Ahmed

  Â’işe 1190

 • yekmu0189

  Abbâs

  Abbâs

 • yekmu0420

  Ebû Şâkir Muhammed b. Ali

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0494

  Abdî

  Abdî 1151

 • yekmu0160

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0171

  Ahmed Râşid

  Abduhû Ahmed Râşid 1200

 • yekmu0283

  Ahmed Efendi

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0097

  Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân

  Abduhû Bilal

 • yekmu0098

  Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân

  Abduhû Derviş Bilal

 • yekmu0590

  Kefevîzâde, Ahmed b. Mehmed

  Abduhû es-Seyyid Ahmed

 • yekmu0124

  Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi

  Abduhû es-Seyyid el-Hâcc Mehmed Çötelizâde 1216

 • yekmu0371

  Seyyid Halil el-Kayserî

  Abduhû es-Seyyid Halil

 • yekmu0368

  Seyyid Ömer Efendi

  Abduhû es-Seyyid Ömer

 • yekmu0769

  Yunus

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0552

  Hâfız Mustafa Efendi

  Abduhû Hâfız Mustafa 1191

 • yekmu0370

  Hâfız Mustafa Râşid

  Abduhû Hâfız Mustafa Râşid

 • yekmu0593

  Hızır b. Ali el-Bursevî

  Abduhû Hızır

 • yekmu0253

  Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0555

  İbrâhim Efendi

  Abduhû İbrâhim 1153

 • yekmu0618

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1192

Yukarı Çık
Go up