Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0603

  Â’işe bint Ahmed

  Â’işe 1190

 • yekmu0189

  Abbâs

  Abbâs

 • yekmu0420

  Ebû Şâkir Muhammed b. Ali

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0494

  Abdî

  Abdî 1151

 • yekmu0160

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0171

  Ahmed Râşid

  Abduhû Ahmed Râşid 1200

 • yekmu0283

  Ahmed Efendi

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0097

  Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân

  Abduhû Bilal

 • yekmu0098

  Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân

  Abduhû Derviş Bilal

 • yekmu0590

  Kefevîzâde, Ahmed b. Mehmed

  Abduhû es-Seyyid Ahmed

 • yekmu0124

  Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi

  Abduhû es-Seyyid el-Hâcc Mehmed Çötelizâde 1216

 • yekmu0371

  Seyyid Halil el-Kayserî

  Abduhû es-Seyyid Halil

 • yekmu0368

  Seyyid Ömer Efendi

  Abduhû es-Seyyid Ömer

 • yekmu0769

  Yunus

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0552

  Hâfız Mustafa Efendi

  Abduhû Hâfız Mustafa 1191

 • yekmu0370

  Hâfız Mustafa Râşid

  Abduhû Hâfız Mustafa Râşid

 • yekmu0593

  Hızır b. Ali el-Bursevî

  Abduhû Hızır

 • yekmu0253

  Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0555

  İbrâhim Efendi

  Abduhû İbrâhim 1153

 • yekmu0618

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1192

 • yekmu0670

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1239

 • yekmu0460

  Mihrişah Sultan’ın Kethüdâsı Lala Mahmûd Bey

  Abduhû Mahmûd 1084

 • yekmu0686

  Oflu Mehmed Emin Efendi

  Abduhû Mehmed Emin b. Hasan 1279

 • yekmu0288

  Ubûdzâde Mernûş Efendi

  Abduhû Mernûş 1293

 • yekmu0797

  Mes‘ûd

  Abduhû Mes‘ûd 1169

 • yekmu0424

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhû Miftâhuddin 1247

 • yekmu0566

  Muhammed Efendi

  Abduhû Muhammed

 • yekmu0562

  Muhammed Beki

  Abduhû Muhammed Beki

 • yekmu0598

  Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed

  Abduhû Muhammed Emin

 • yekmu0235

  Muhammed Mehdî

  Abduhû Muhammed Mehdî 1214

 • yekmu0028

  Muhammed Sa‘îd Efendi

  Abduhû Muhammed Sa‘îd 1254

 • yekmu0482

  Muhammed Sâdık b. Hızır

  Abduhû Muhammed Sâdık

 • yekmu0447

  Dârendevîzâde Müderris Mustafa İzzet Efendi

  Abduhû Mustafa 1199

 • yekmu0449

  Necîb, Mustafa b. Hüseyin

  Abduhû Mustafa 1209

 • yekmu0631

  Mustafa Nazîf Efendi

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0801

  Derviş Mustafa Zekâ’î Efendi

  Abduhû Mustafa Zekâ’î 1180

 • yekmu0614

  Râsih Ali Efendi

  Abduhû Râsih Ali

 • yekmu0636

  Sâlih Efendi

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0359

  Selim

  Abduhû Selim 1170

 • yekmu0294

  Şemseddin

  Abduhû Şemseddin 1170

 • yekmu0582

  Seyyid Ali Efendi

  Abduhû Seyyid Ali 754

 • yekmu0284

  Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî

  Abduhû Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî 1208

 • yekmu0143

  Osman b. Keskin

  Abduhû Seyyid Osman

 • yekmu0312

  Süleyman Efendi

  Abduhû Süleyman

 • yekmu0804

  Dalzâde, Vahdet Osman b. Ahmed el-Varnevî

  Abduhû Vahdet Osman 1198

 • yekmu0457

  Yusuf

  Abduhû Yusuf 1083

 • yekmu0691

  Derviş Mehmed b. Pir Mehmed

  Abduhu’l-Fakîr Derviş Mehmed b. Pir Mehmed 991

 • yekmu0796

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0377

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

 • yekmu0285

  Abdulhakk Nakşibendî

  Abdulhakk Nakşibendî

Yukarı Çık
Go up