Seal Owners

  • 121
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی موصللی لی بهجت علي افندی
  • 1191/1777
  • Müfettiş
  • 122
  • Veli
  • ولی
  • Şahıs
  • 123
  • Süleyman Sâmân el-Üsküdârî
  • سليمان سامان الأسكداري
  • Şahıs
  • 124
  • Rûhî Emrullah b. Muhammed
  • روحي أمر الله بن محمد
  • Şahıs
  • 125
  • Sadrî
  • صدري
  • Şahıs
  • 126
  • Hacı Ömer Efendi
  • حاجی عمر افندی
  • Şahıs
  • 127
  • Mir Muhammed
  • مير محمد
  • Şahıs
  • 128
  • Sâlih b. İsmâ‘il
  • صالح بن إسماعيل
  • Şahıs
  • 129
  • Yemenî Muhammed b. Osman
  • يمني محمد بن عثمان
  • Şahıs
  • 130
  • Bahâ’eddin Ahmed
  • بهاء الدين أحمد
  • Şahıs
  • 131
  • Abdurrahman b. Ali b. Abdurrahman el-Kârî
  • عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القاري
  • Şahıs
  • 132
  • Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî
  • هزار دينار جامعی خطيبی أحمد بن محمد بن أحمد القرماني
  • Hatib
  • 133
  • Kadrizâde Mustafa Efendi
  • قدری زاده مصطفی افندی
  • Kazasker
  • 134
  • Sa‘îdullah
  • سعيد الله
  • Şahıs
  • 135
  • Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi
  • چانقری لی قيم زاده عبد الله افندی
  • 1239/1824
  • Şahıs
  • 136
  • Hüseyin b. Mustafa
  • حسين بن مصطفی
  • Şahıs
  • 137
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی محمد أمين افندی
  • Müfettiş
  • 138
  • Mehmed Rıfat
  • محمد رفعت
  • Şahıs
  • 139
  • Ahmed Râşid
  • أحمد راشد
  • Şahıs
  • 140
  • Mustafa b. Muhammed b. Halil el-Mostârî
  • مصطفی بن محمد بن خليل الموستاري
  • Şahıs
Go up