Seal Owners

  • 81
  • Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî
  • السيد عبد القادر نائلي
  • Şahıs
  • 82
  • Şeyhzâde Muhammed Yümnî
  • شيخزاده محمد يمني
  • Şahıs
  • 83
  • Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa b. Hüseyin el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام ولي الدين افندی، ولي الدين بن مصطفی بن حسين الإستانبولي
  • 1182/1768
  • Şeyhülislam
  • 84
  • Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî
  • شيخ الإسلام رئيس زاده عاشر افندى، مصطفى عاشر بن مصطفى الرومي
  • 1218/1804
  • Şeyhülislam
  • 85
  • Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi
  • شيخ الإسلام مشرب زاده محمد عارف افندی
  • 1275/1858
  • Şahıs
  • 86
  • Şeyhülislam Menteşzâde Abdurrahîm Efendi
  • شيخ الإسلام منتش زاده عبد الرحيم افندى
  • 1128/1716
  • Şeyhülislam
  • 87
  • Şeyhülislam Mehmed Zeynelâbidîn Efendi
  • شيخ الإسلام محمد زين العابدين افندی
  • 1239/1824
  • Şeyhülislam
  • 88
  • Şeyhülislam Hoca Sa‘deddin Efendi, Sa‘deddin b. Hasan Can b. Muhammed el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام خواجه سعد الدين افندى، سعد الدين بن حسن جان بن محمد الإستانبولي
  • 1008/1599
  • Şeyhülislam
  • 89
  • Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Erzurûmî
  • شيخ الاسلام فىض الله افندى، محمد بن محمد بن أحمد الأرضرومي
  • 1115/1703
  • Şeyhülislam
  • 90
  • Şeyhülislam Ebû İshakzâde, Mehmed Es‘ad b. İsmâ‘il b. İbrâhim el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام أبو إسحق زاده، محمد أسعد بن إسمعيل بن إبراهيم الإستانبولي
  • 1166/1753
  • Şeyhülislam
  • 91
  • Şeyhülislam Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • شيخ الإسلام داماد زاده فيض الله افندی
  • 1175/1761
  • Şeyhülislam
  • 92
  • Şeyhülislam Dâmadzâde Ahmed b. Mustafa Râsih
  • شيخ الإسلام داماد زاده أحمد بن مصطفى راسخ
  • 1154/1741
  • Şeyhülislam
  • 93
  • Şeyhülislam Akmahmûdzâde Mehmed Zeynî Efendi
  • آق محمود زاده محمد زيني افندی
  • 1164/1751
  • Şeyhülislam
  • 94
  • Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî
  • شيخ الإسلام أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني
  • 1275/1859
  • Şeyhülislam
  • 95
  • Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî
  • شيخ وفا، مصلح الدين مصطفى بن أحمد بن يحيى القونوي الصدري
  • 896/1491
  • Şeyh
  • 96
  • Şeyh Muhammed Rızâ
  • الشيخ محمد رضا
  • Şahıs
  • 97
  • Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd
  • الشيخ محمد آغا زاده أحمد سعيد
  • Şahıs
  • 98
  • Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi
  • الشيخ محمد توفيق أمين افندی
  • Şeyh
  • 99
  • Şeyh Mehmed Tevfik Efendi
  • الشيخ محمد توفيق افندی
  • Şahıs
  • 100
  • Şeyh İbrâhim Edhem
  • الشيخ إبراهيم أدهم
  • Şahıs
Go up