Seal Owners

  • 21
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ni‘metullah Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی نعمة الله افندی
  • Müfettiş
  • 22
  • Dimetoka Koru Ağası Muhammed Es‘ad el-Hüseynî
  • ديمتوقه قوری آغاسی محمد أسعد الحسيني
  • Şahıs
  • 23
  • Ali
  • علي
  • Mütevelli
  • 24
  • Nu‘mân Bey Efendi
  • نعمان بك افندی
  • Şahıs
  • 25
  • Sa‘deddin İsmâ‘il
  • سعد الدين إسماعيل
  • Şahıs
  • 26
  • İbrâhim Gâlib
  • إبراهيم غالب
  • Şahıs
  • 27
  • Sâlih Giray
  • صالح گراي
  • Şahıs
  • 28
  • Derviş Mehmed b. Pir Mehmed
  • درويش محمد بن پير محمد
  • Şahıs
  • 29
  • Hatice
  • خديجة
  • Şahıs
  • 30
  • İsmâ‘il b. Ali
  • إسماعيل بن علي
  • Şahıs
  • 31
  • Mehmed Ârif Efendi
  • محمد عارف افندی
  • Şahıs
  • 32
  • Seyyid Mehmed Emin Efendi
  • السيد محمد أمين افندی
  • Şahıs
  • 33
  • Osman b. Musallî
  • عثمان بن مصلي
  • Şahıs
  • 34
  • Abdulberr Şükrî
  • عبد البر شكري
  • Şahıs
  • 35
  • Mustafa b. Ahmed b. Muhammed el-Âmidî
  • مصطفی بن أحمد بن محمد الآمدي
  • Şahıs
  • 36
  • Pazaryeri Kütüphanesi
  • پازار يری كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 37
  • Yenikapı Mevlevihanesi
  • يكی قپو مولويخانه سی
  • Tekke
  • 38
  • Hasan
  • حسن
  • Şahıs
  • 39
  • Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa
  • السيد بزاز حاجی علي آغا
  • Şahıs
  • 40
  • Seyyid Rızâ Efendi
  • السيد رضا افندی
  • Şahıs
Go up