Return Back
<< | >> yekmu0088

Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa 00651, 1a * 43x43 mm.

Text

وقف الملا علي افندى القاضي بعساكر روم ايلى على أولاده بطنا بعد بطن ثم على من يكون مدرسا بمدرسة المرحوم شيخزاده سلطان محمد خان بقسطنطنية المحمية ١٠٣٣

Transliteration

Vakafe’l-Molla Ali Efendi el-Kâdî bi-Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin sümme alâ men Yekûnu Müderrisen bi-Medreseti’l-Merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han bi-Kostantıniyyeti’l-Mahmiyye 1033

Translation into Turkish

Rumeli Kazaskeri Molla Ali Efendi neslinden gelecek çocuklarına ve sonra İstanbul’da merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han Medresesi’nde müderris olacak kişilere vakfetti.

Owner
Molla Ali Efendi / ملا علي افندی
Profession
Kazasker
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1033 / 1624
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf, spiral
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 2a, 32a, 62a, 150a, 247a, 351a, 399a, 448a ve 468b sayfalarında da geçmektedir.
Data template
Vakıf mührü, Molla Ali Efendi, “Vakafe’l-Molla Ali Efendi el-Kâdî bi-Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin sümme alâ men Yekûnu Müderrisen bi-Medreseti’l-Merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han bi-Kostantıniyyeti’l-Mahmiyye”, 1033, İstanbul
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
04.06.2019
Go up