Return Back
<< | >> yekmu0144

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01710, 1a * 13x16 mm.

Text

عبد الكريم

Transliteration

Abdulkerim

Owner
Abdulkerim b. Veliyyüddin b. Yusuf el-Celvetî / عبد الكريم بن ولي الدين بن يوسف الجلوتي
Deceased in [A.H/A.D]
1100 / 1688
Profession
Şahıs
Works
Câmi‘u’l-Ehâdîsi’l-Envâriyye ve’l-Ahbâru’l-Mustafaviyye
el-Me‘âricü’l-Vusûliyye ile’l-Âyi’l-Kur’âniyye
Müzîlü’l-İştibâh fî Esmâ’i’s-Sahâbe
Tebyînü’l-Kelâm fi’l-Kıyâm ve’s-Sıyâm
Language
Name
Type
Individual
Shape
Rounded oval
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf, spiral
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 48a ve 124a sayfalarında da geçmektedir. Mühür alıntılandığı nüshanın 48a ve 124a sayfalarında da geçmektedir. 1a sayfasında mührün üzerinde yer alan kayda göre mühür sahibinin nüshayı hem temellük hem de istinsah ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca mühür sahibinin “Müzîlü’l-İştibâh fî Esmâ’i’s-Sahâbe” adlı eseri nüshada ikinci risâle olarak yer almaktadır.
Data template
Şahıs mührü, “Abdulkerim”
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
20.06.2019
Go up