Return Back
<< | >> yekmu0184

Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi 00127, 1a * 25x25 mm.

Text

من الكتب التي وقفها عبد الرشيد محمد بن فيض الدين سنبل ١٢٦٣

Transliteration

Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

Translation into Turkish

Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül’ün vakfettiği kitaplardandır.

Owner
Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân / عبد الرشيد محمد بن فيض الدين سنبل بن عبد المنان
Profession
Şahıs
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1263 / 1847
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Leaf, carnation
Notes
Mühür sahibinin de kitaplarının bulunduğu Raşid Efendi kütüphanesi, İstanbul Küçük Efendi Külliyesi’nde bulunmaktadır. İstanbul Yedikule’de Kocamustafapaşa’ya yakın bir yerde bulunan bu külliye, cami, kütüphane, halvethane, çeşme gibi çeşitli yapılardan oluşmaktadır. Külliyede bulunan Feyziyye Câmii, Mehmed Reşîd Efendi’nin babası, Ayasofya vaizi Hacı Feyzullah Efendi tarafından inşa edilmiş, ancak bir yangında yanınca oğlu Mehmed Reşîd Efendi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kütüphanenin Aşir Efendi/00474 numaralı nüshasında bulunan vakfiyesinin 2b sayfasında Reşîd Efendi’nin cami ve kütüphaneyi yeniden inşa ettirdiği ve 969 cilt kitabını bağışladığı belirtilmektedir. Vakfiyede ise önsözden sonra vakıf sahibinin ismi Muhammed Râşid, babasının adı da Hacı Feyzuddin b. Abdülmennân olarak zikredilmektedir. Bu kütüphanede bulunan kitaplar, sonradan Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi’ne, 1913’te Millet Kütüphanesine ve 1963’te Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde bu kütüphane adı Reşid Efendi Koleksiyonu olarak geçmektedir.
Data template
Vakıf mührü, Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân, “Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül”, 1263
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal, Nalan Kutsal
Enrolled in
01.07.2019
Go up