Return Back
<< | >> yekmu0263

Süleymaniye Ktp., Atıf Efendi Eki 00276, 150a * 28x28 mm.

Text

وقف محمد افندی سر خليفه مقابله سواری در جامع حضرت شيخ وفا سنة ١٠٨٦

Transliteration

Vakf-ı Mehmed Efendi Ser-Halîfe-i Mukâbele-i Süvâri der Câmi-i Hazret-i Şeyh Vefâ 1086

Translation into Turkish

Mukâbele-i Süvâri Ser-halîfesi Mehmed Efendi’nin Hazret-i Şeyh Vefâ Câmii’ne vakfıdır.

Owner
Mukâbele-i Süvâri Ser-halîfesi Mehmed Efendi / مقابله سواري سر خليفه سي محمد افندی
Deceased in [A.H/A.D]
1118 / 1706
Profession
Süvari Mukâbelesi Kalemi Baş Halifesi
Language
Persian
Date [A.H/A.D]
1086 / 1676
Place
İstanbul / Fatih / Şeyh Vefâ Câmii
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Thuluth
Tecnique
Intaglio
Decoration
Spiral, panch, leaf, knot
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 7b, 13b, 22a, 34a, 43a, 54a, 68a, 79a, 90a, 99a, 111a, 120a, 130a, 141a, 160a, 169a, 179a, 188a, 196a ve 201b sayfalarında da geçmektedir. Mühürde geçen 1186 olarak tespit edilmiş tarih verisi Tülay Artan ve Hatice Aynur tarafından hazırlanan Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri ve Koleksiyonları İtibar ve İhtiras adlı kitabın 37. sayfasında yer alan dipnota dayanarak düzeltilmiştir.
Data template
Vakıf mührü, Mukâbele-i Süvâri Ser-halîfesi Mehmed Efendi, “Vakf-ı Mehmed Efendi Ser-Halîfe-i Mukâbele-i Süvâri der Câmi-i Hazret-i Şeyh Vefâ”, 1086, Şeyh Vefâ Câmii
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal, Ayşegül Okal, Alpaslan Fener
Enrolled in
23.03.2020
Go up