Mühür Sahipleri

  • 81
  • Âsek Kadısı Hacı Hüseyin Efendi
  • آسك قاضيسی حاجی حسين افندی
  • Kadı
  • 82
  • Âsitâne-i Saâdet, Mutasarrıf Mustafa Bey b. Ali
  • آستانه سعادت، متصرف مصطفی بك بن علي
  • Mutasarrıf
  • 83
  • Âtıf Efendi, Âtıf Mustafa b. Mustafa el-İstanbulî
  • عاطف افندى، عاطف مصطفى بن مصطفى الإستانبولي
  • 1155/1742
  • Defterdar
  • 84
  • Âtıfzâde Ömer Hüsâmeddin Efendi
  • عاطف زاده عمر حسام الدين افندی
  • 1287/1871
  • Şeyhülislam
  • 85
  • Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî
  • عطار زاده علي فهيم الحسيني
  • Şahıs
  • 86
  • Avnî, Sultan II. Mehmed
  • عوني، السلطان محمد الثاني
  • 886/1481
  • Sultan
  • 87
  • Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi
  • آياصوفيه جامعی واعظی شيخزاده أحمد افندی
  • Vâiz
  • 88
  • Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı
  • بافره لی خواجه أحمد رفقی
  • Şahıs
  • 89
  • Bağdatlı Vehbi Efendi
  • بغداد لی وهبي افندی
  • Müftü
  • 90
  • Bahâ’eddin Ahmed
  • بهاء الدين أحمد
  • Şahıs
  • 91
  • Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa
  • بحريه ناظری بوزجه آطه لی حسن حسنی پاشا
  • 1321/1903
  • Bahriye Nâzırı
  • 92
  • Bahtî, Sultan I. Ahmed
  • بختي، السلطان أحمد الأول
  • 1026/1617
  • Sultan
  • 93
  • Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî
  • باقي، محمود عبد الباقي بن محمد الإستانبولي
  • 1008/1600
  • Şair
  • 94
  • Bedreddin
  • بدر الدين
  • Şahıs
  • 95
  • Bedreddin Mehmed
  • بدر الدين محمد
  • Şahıs
  • 96
  • Behrâm b. Abdullah
  • بهرام بن عبد الله
  • Şahıs
  • 97
  • Bektaş b. İskender et-Tokâdî
  • بكتاش بن إسكندر التوقادي
  • Şahıs
  • 98
  • Bezmiâlem Vâlide Sultan
  • بزم عالم والده سلطان
  • 1270/1853
  • Vâlide Sultan
  • 99
  • Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân
  • بلال بن عبد الله بن عبد المنان
  • Debbâğ
  • 100
  • Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed
  • برسه ده كاتب محمد أمين بن أحمد
  • Kâtib
Yukarı Çık