Geri Dön
<< | >> yekmu0075

Süleymaniye Ktp., Hafız Ahmed Paşa 00035, 1b * 35x35 mm.

Mühür Metni

وقف الوزير حافظ أحمد پاشا على المدرسة الشريفة الواقعة بقرب من الموضع المعروف بكوچك قرمان بمدينة قسطنطنية المحمية ١٠١٤

Latinize

Vakafe’l-Vezîr Hâfız Ahmed Paşa ale’l-Medreseti’ş-Şerîfeti’l-Vâkı‘a bi-Kurbin mine’l-Mevzi‘i’l-Ma‘rûf bi-Küçük Karaman bi-Medîneti Kostantıniyye’l-Mahmiyye 1014

Türkçe Çeviri

Vezir hâfız Ahmed Paşa korunmuş İstanbul şehrinde Küçük Karaman olarak bilinen yerin yakınındaki medreseye vakfetti.

Mühür Sahibi
Hadım Hâfız Ahmed Paşa / خادم حافظ أحمد پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1022 / 1613
Meslek / Mevki
Sadâret Kaymakamı
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1014 / 1606
Yer
İstanbul / Fatih / Hâfız Ahmed Paşa Medresesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon, düğüm
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 335b sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Hadım Hâfız Ahmed Paşa, “Vakafe’l-Vezîr Hâfız Ahmed Paşa ale’l-Medreseti’ş-Şerîfeti’l-Vâkı‘a bi-Kurbin mine’l-Mevzi‘i’l-Ma‘rûf bi-Küçük Karaman bi-Medîneti Kostantıniyye’l-Mahmiyye”, 1014, Hâfız Ahmed Paşa Medresesi
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
31.05.2019
Yukarı Çık