Geri Dön
<< | >> yekmu0249

Süleymaniye Ktp., Ayasofya 01197, 1a * 13x14 mm.

Mühür Metni

السيد علي رمزی

Latinize

es-Seyyid Ali Remzi

Mühür Sahibi
Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi / أوقاف حرمين مفتشی علي رمزی افندی
Meslek / Mevki
Müfettiş
Dil
İsim
Mühür Türü
Teftiş
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, sümbül
Hakkâk
Rahmî
Açıklamalar
Mührün üzerinde Sultan I. Mahmûd’un bu nüshayı vakfettiğine dair mühür sahibi tarafından yazılmış bir teftiş kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi, “es-Seyyid Ali Remzi”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.07.2019
Yukarı Çık