Geri Dön
<< | >> yekmu0115

Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade Hüsameddin Efendi 00025, 39a * 29x40 mm.

Mühür Metni

وقف المولی محمد بن حسام الدين الشهير بقره چلبی زاده المنفصل عن قضاء عساكر روم ايلی علی أولاده ثم علی أولاد أولاده ثم وثم علی العلماء القادرين علی مطالعته ١٠٣٨

Latinize

Vakafe’l-Mevlâ Mehmed b. Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî sümme alâ Evlâdi Evlâdihî sümme ve sümme ale’l-Ulemâ’i’l-Kâdirîn alâ Mütâla‘atihî 1038

Türkçe Çeviri

Karaçelebizâde olarak meşhur ve Rumeli kazaskerliğinden ayrılmış Hüsâmeddin’in oğlu Mevlâ Mehmed çocuklarına sonra çocuklarının çocuklarına daha sonra da onu mütâlaaya kâdir âlimlere vakfetti.

Mühür Sahibi
Mehmed b. Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi / محمد بن قره چلبی زاده حسام الدين حسين افندی
Meslek / Mevki
Kazasker
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1038 / 1629
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Dendanlı altıgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, düğüm, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 2a, 4a, 27a, 68a, 78a, 102a, 117a, 155a, 184a, 189a, 207a, 220a ve 238a sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Mehmed b. Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi, “Vakafe’l-Mevlâ Mehmed b. Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî sümme alâ Evlâdi Evlâdihî sümme ve sümme ale’l-Ulemâ’i’l-Kâdirîn alâ Mütâla‘atihî”, 1038
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
05.06.2019
Yukarı Çık