Geri Dön
<< | >> yekmu0135

Süleymaniye Ktp., Hüseyin Kazım Kadri 00017, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

مصطفی ١٢٨١

Latinize

Mustafa 1281

Mühür Sahibi
Mustafa Efendi / مصطفی افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1281 / 1865
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk - Dîvânî
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, beşgen yıldız
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Mustafa”, 1281
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
18.06.2019
Yukarı Çık