Geri Dön
<< | >> yekmu0161

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00596, 107a * 15x17 mm.

Mühür Metni

وقفه أحمد لعلماء ابنه ثم لأرحامه ثم لعصبته ١٢٢٠

Latinize

Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

Türkçe Çeviri

Ahmed oğlunun (ailesinin) âlimlerine sonra anne tarafından akrabalarına sonra da baba tarafından akrabalarına vakfetti.

Mühür Sahibi
Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî / هزار دينار جامعی خطيبی أحمد بن محمد بن أحمد القرماني
Meslek / Mevki
Hatib
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1220 / 1806
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 216b ve 326a sayfalarında da geçmektedir. Mührün bulunduğu her bir sayfada aynı şahsın bu nüshayı vakfettiğine dair de bir kayıt bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî, “Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî”, 1220
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
24.06.2019
Yukarı Çık