Geri Dön
<< | >> yekmu0160

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00596, 1a * 11x13.5 mm.

Mühür Metni

عبده أحمد ١١٩٠

Latinize

Abduhû Ahmed 1190

Türkçe Çeviri

O‘nun kulu Ahmed

Mühür Sahibi
Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî / هزار دينار جامعی خطيبی أحمد بن محمد بن أحمد القرماني
Meslek / Mevki
Hatib
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1190 / 1777
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dikdörtgen tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Müsennâ Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mührün üst kısmında mühür sahibi olması kuvvetle muhtemel Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî’ye ait bir temellük kaydı bulunmaktadır. Mühürde yer alan “Ahmed” kelimesi müsenna bir biçimde yazılmıştır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî, “Abduhû Ahmed”, 1190
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
24.06.2019
Yukarı Çık