Geri Dön
<< | >> yekmu0223

Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan 00391, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

محمد عطاء الله ١١٨٧

Latinize

Mehmed Atâ’ullah 1187

Mühür Sahibi
Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi / أوقاف حرمين مفتشی صدر الدين زاده محمد عطاء الله افندی
Meslek / Mevki
Müfettiş
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1187 / 1774
Mühür Türü
Teftiş
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil, lale
Açıklamalar
Mührün üzerinde Mihrişah Sultan’ın bu nüshayı vakfettiğine dair mühür sahibi Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah tarafından yazılmış bir teftiş kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah, “Mehmed Atâ’ullah”, 1187
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
12.07.2019
Yukarı Çık