Geri Dön
<< | >> yekmu0022

Süleymaniye Ktp., Murad Molla 01827, 1a * 27x35 mm.

Mühür Metni

وقف لوجه الله تعالى أفقر الورى أبو الخير أحمد الشهير بدامادزاده عفى الله عنه وعن أسلافه وأخلافه ١١٣٧

Latinize

Vakafe li-Vechillâhi Te‘âlâ Efkaru’l-Verâ Ebu’l-Hayr Ahmed eş-Şehîr bi-Dâmadzâde Afallâhu anhu ve an Eslâfihî ve Ahlâfihî 1137

Türkçe Çeviri

Dâmadzâde olarak meşhur, yaratılmışların en fakiri Ebu’l-Hayr Ahmed Allah rızası için vakfetti. Allah onu ve kendisinden önce ve sonra gelenlerini affetsin.

Mühür Sahibi
Şeyhülislam Dâmadzâde Ahmed b. Mustafa Râsih / شيخ الإسلام داماد زاده أحمد بن مصطفى راسخ
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1154 / 1741
Meslek / Mevki
Şeyhülislam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1137 / 1725
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon, karanfil
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 258b sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Dâmadzâde Ebu’l-Hayr Ahmed Efendi, “Vakafe li-Vechillâhi Te‘âlâ Efkaru’l-Verâ Ebu’l-Hayr Ahmed eş-Şehîr bi-Dâmadzâde Afallâhu anhu ve an Eslâfihî ve Ahlâfihî”, 1137
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
17.05.2019
Yukarı Çık