Geri Dön
<< | >> yekmu0247

Köprülü Ktp., Hacı Ahmed Paşa 00337, 112a * 35x45 mm.

Mühür Metni

قد وقف هذه النسخة الوزير أبو الخير الحاج أحمد بن الوزير الأعظم الفاضل نعمان بن الوزير الأعظم العلامة الصدر الشهيد مصطفى بن الوزير الأعظم النحرير أبو عبد الله محمد عرف بكوپريلى أقال الله عثارهم ١١٧٠

Latinize

Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum 1170

Türkçe Çeviri

Bu nüshayı Köprülü olarak bilinen sadrâzam, âlim Ebû Abdullah Mehmed’in oğlu sadrâzam, allâme, sadruşşehîd Mustafa’nın oğlu sadrâzam, fâzıl Nu‘mân’ın oğlu vezir Ebu’l-Hayr Hacı Ahmed vakfetti. Allah onların günahlarını affetsin.

Mühür Sahibi
Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa / كوپريلی زاده حاجی أحمد پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1183 / 1769
Meslek / Mevki
Vezir
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1170 / 1757
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Hakkî
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın Ia, Ib, 34b, 37a, 49a, 73a, 74a, 97a, 105a, 217b ve 240a sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa, “Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum”, 1170
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.07.2019
Yukarı Çık